Sunday, July 10, 2016

Al rijst den esele ter scholen om leeren, ist eenen esele hij en zal gheen peert weder keerensafety photos Safety photos and a few safety jokes - Original jokes are copyright

No comments:

Post a Comment

Go on - say it