Tuesday, January 03, 2017

swing low

Isännän kaivoon lento ja maatilan muut hyvät työturvallisuuskäytännöt. #normipäivä #työturvallisuus

A video posted by Mantereen tila (@mantereentila) onsafety photos Safety photos and a few safety jokes - Original jokes are copyright

No comments:

Post a Comment

Go on - say it